Privacy verklaring

 

Derksen Executive Recruiting respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wanneer u een e-mail stuurt, worden uw gegevens bewaard gedurende de periode die nodig is voor een volledige beantwoording en afhandeling.

Wanneer u zich als kandidaat inschrijft bij Derksen Executive Recruiting worden uw persoonlijke en professionele gegevens opgenomen in onze database. Deze informatie wordt niet aan derden ter kennis gebracht zonder uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving. Wanneer u uw gegevens wilt inzien, laten wijzigingen of verwijderen, kunt u een verzoek indienen.